นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
25,463.51 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
74,629.55 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,156.86 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
153.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 30 กันยายน 2565 16:37
-1.00 (-0.65%)
เปลี่ยนแปลง (%)
152.50 - 154.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
145.00 - 175.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์