นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
20,564.94 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
77,887.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,508.65 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
172.50 THB
ปรับปรุงเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 16:39
+7.00 (4.23%)
เปลี่ยนแปลง (%)
166.00 - 174.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
116.00 - 188.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์