นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
32,268.41 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
80,828.78 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,748.31 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
159.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 05 มีนาคม 2564 16:36
+3.50 (2.25%)
เปลี่ยนแปลง (%)
154.50 - 159.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
97.50 - 175.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์