นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวันชัย โตสมบุญ
 • กรรมการ
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
 • กรรมการ
นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสตีเฟน แพทริก กอร์
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชรินทร์ สัจจญาณ
 • กรรมการอิสระ
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาล
นายโรเบิร์ต อี.เจ. แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
 • กรรมการอิสระ
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเอเดน จอห์น ไลนัม
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นายศิวะ มหาสันทนะ
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย