นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
29,486.85 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
80,064.86 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
3,185.06 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
156.50 THB
ปรับปรุงเมื่อ 21 มกราคม 2565 16:37
-1.00 (-0.63%)
เปลี่ยนแปลง (%)
155.50 - 157.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
134.50 - 188.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์