ชื่อย่อ : SCCC
160.50 THB
เปลี่ยนแปลง: 
-1.50
เปลี่ยนแปลง %: 
-0.93
วันก่อนหน้า: 
162.00
ราคาเปิด: 
162.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 
266,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 
42,782,600
ช่วงราคาระหว่างวัน: 
160.00 - 162.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 
115.00 - 188.50