ชื่อย่อ : SCCC
151.50 THB
เปลี่ยนแปลง: 
+2.00
เปลี่ยนแปลง %: 
1.34
วันก่อนหน้า: 
149.50
ราคาเปิด: 
149.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 
156,517
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 
23,458,950
ช่วงราคาระหว่างวัน: 
148.00 - 151.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 
146.50 - 184.50