ชื่อย่อ : SCCC
172.50 THB
เปลี่ยนแปลง: 
+7.00
เปลี่ยนแปลง %: 
4.23
วันก่อนหน้า: 
165.50
ราคาเปิด: 
167.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 
1,616,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 
277,323,600
ช่วงราคาระหว่างวัน: 
166.00 - 174.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 
116.00 - 188.50