ชื่อย่อ : SCCC
161.00 THB
เปลี่ยนแปลง: 
-2.50
เปลี่ยนแปลง %: 
-1.53
วันก่อนหน้า: 
163.50
ราคาเปิด: 
163.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 
173,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 
28,117,350
ช่วงราคาระหว่างวัน: 
161.00 - 164.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 
114.50 - 175.00