ชื่อย่อ : SCCC
144.00 THB
เปลี่ยนแปลง: 
+0.50
เปลี่ยนแปลง %: 
0.35
วันก่อนหน้า: 
143.50
ราคาเปิด: 
144.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 
131,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 
18,868,850
ช่วงราคาระหว่างวัน: 
143.00 - 144.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 
97.50 - 191.50