เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 29 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)
141.00 145.50 131.00 135.50 4,461,800 609,581,250
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563)
134.00 145.00 131.50 141.00 6,352,100 875,841,400
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 มกราคม 2564 144.50 144.50 143.00 144.00 131,500 18,868,850
14 มกราคม 2564 143.00 144.50 142.00 143.50 227,700 32,704,050
13 มกราคม 2564 142.50 146.00 142.00 144.00 296,000 42,641,300
12 มกราคม 2564 140.50 142.50 140.50 141.50 99,200 13,996,250
11 มกราคม 2564 142.50 144.00 141.00 141.00 276,700 39,308,300
08 มกราคม 2564 141.50 144.00 140.50 142.50 419,900 59,650,800
07 มกราคม 2564 138.50 141.50 138.00 141.50 321,400 44,942,500
06 มกราคม 2564 138.50 139.50 137.50 138.00 376,300 52,045,900
05 มกราคม 2564 134.00 138.00 134.00 138.00 284,400 38,741,350
04 มกราคม 2564 133.00 135.00 132.00 134.50 117,100 15,663,050
30 ธันวาคม 2563 134.00 136.00 133.50 135.50 428,700 57,810,500
29 ธันวาคม 2563 133.00 134.50 132.00 134.50 74,200 9,921,500

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น