เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 25 มีนาคม 2564 ถึง 12 เมษายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564)
159.00 166.00 158.00 165.00 2,315,700 377,194,300
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564)
143.00 175.00 142.00 159.50 10,487,000 1,702,406,900
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 เมษายน 2564 163.00 164.50 161.00 161.00 173,700 28,117,350
09 เมษายน 2564 163.00 165.00 162.50 163.50 156,600 25,565,000
08 เมษายน 2564 162.50 165.00 162.50 163.00 169,500 27,791,300
07 เมษายน 2564 164.00 165.50 162.50 162.50 222,400 36,452,950
05 เมษายน 2564 164.00 165.00 163.00 164.00 142,400 23,340,600
02 เมษายน 2564 163.50 164.50 163.50 164.00 45,300 7,431,700
01 เมษายน 2564 165.50 166.50 163.50 163.50 270,800 44,491,950
31 มีนาคม 2564 167.00 167.50 165.00 166.00 181,400 30,064,450
30 มีนาคม 2564 166.00 168.00 166.00 167.50 299,500 50,047,750
29 มีนาคม 2564 164.50 166.00 164.50 165.50 110,900 18,339,050
26 มีนาคม 2564 164.00 165.00 163.50 165.00 72,900 11,992,450
25 มีนาคม 2564 165.00 165.50 164.00 164.00 282,500 46,580,700

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น