เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 27 พฤษภาคม 2565 ถึง 14 มิถุนายน 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565)
154.50 155.50 148.50 148.50 628,879 95,372,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 มิถุนายน 2565)
152.50 157.00 146.50 153.50 2,539,773 383,200,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 มิถุนายน 2565 151.00 152.00 150.50 151.00 53,554 8,051,400
13 มิถุนายน 2565 152.00 153.00 151.00 152.50 60,758 9,198,600
10 มิถุนายน 2565 154.00 154.50 152.50 153.00 59,971 9,182,300
09 มิถุนายน 2565 153.00 154.50 153.00 154.00 41,529 6,357,700
08 มิถุนายน 2565 154.50 155.00 152.50 153.50 75,073 11,482,650
07 มิถุนายน 2565 153.50 155.00 153.00 155.00 55,138 8,454,500
06 มิถุนายน 2565 155.00 155.00 154.00 154.00 37,852 5,805,250
02 มิถุนายน 2565 154.50 155.50 154.00 154.00 42,859 6,616,900
01 มิถุนายน 2565 157.00 157.00 153.50 153.50 152,501 23,535,850
31 พฤษภาคม 2565 153.00 156.50 153.00 156.50 353,886 54,889,800
30 พฤษภาคม 2565 150.00 155.00 150.00 152.50 335,970 51,419,400
27 พฤษภาคม 2565 150.00 151.00 149.50 150.00 62,594 9,388,450

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น