เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 29 มีนาคม 2565 ถึง 19 เมษายน 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565)
154.50 155.50 148.50 148.50 628,879 95,372,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 มิถุนายน 2565)
152.50 157.00 146.50 153.50 2,539,773 383,200,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เมษายน 2565 153.50 154.00 152.50 153.00 174,700 26,710,200
18 เมษายน 2565 153.00 154.00 153.00 153.50 58,500 8,974,900
12 เมษายน 2565 154.00 154.00 153.00 153.00 137,900 21,127,000
11 เมษายน 2565 154.50 155.00 153.50 153.50 61,000 9,395,150
08 เมษายน 2565 154.50 155.00 154.00 154.50 54,400 8,402,800
07 เมษายน 2565 155.00 155.00 153.50 154.00 133,300 20,540,500
05 เมษายน 2565 154.50 155.50 154.50 155.00 79,100 12,246,000
04 เมษายน 2565 155.00 155.50 154.00 154.00 88,500 13,669,550
01 เมษายน 2565 154.00 155.00 153.50 154.50 58,800 9,072,850
31 มีนาคม 2565 155.50 155.50 153.50 153.50 151,200 23,326,000
30 มีนาคม 2565 154.00 155.50 154.00 155.00 158,500 24,542,550
29 มีนาคม 2565 153.50 154.50 153.50 153.50 115,600 17,826,200

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น