เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 11 สิงหาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565)
149.00 149.50 145.00 149.00 539,080 79,672,350
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 มิถุนายน 2565 ถึง 11 กรกฎาคม 2565)
151.00 152.00 147.50 149.00 1,071,557 160,079,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 สิงหาคม 2565 155.00 157.50 155.00 157.00 232,439 36,374,700
10 สิงหาคม 2565 154.00 156.50 154.00 154.50 206,313 32,024,300
09 สิงหาคม 2565 156.00 156.00 154.00 154.50 93,125 14,383,050
08 สิงหาคม 2565 155.00 156.00 153.00 156.00 151,892 23,565,850
05 สิงหาคม 2565 154.00 155.00 154.00 155.00 93,262 14,390,000
04 สิงหาคม 2565 154.00 154.00 153.00 154.00 62,572 9,601,950
03 สิงหาคม 2565 153.50 154.50 153.00 153.50 117,747 18,059,350
02 สิงหาคม 2565 153.00 154.00 151.50 152.00 130,679 19,914,150
01 สิงหาคม 2565 152.50 153.00 151.50 152.50 138,861 21,096,800
27 กรกฎาคม 2565 151.50 152.00 150.00 152.00 308,751 46,697,700
26 กรกฎาคม 2565 148.00 149.00 148.00 149.00 43,817 6,478,000
25 กรกฎาคม 2565 148.00 149.00 148.00 148.50 74,771 11,065,900

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น