เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 10 พฤษภาคม 2565 ถึง 26 พฤษภาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565)
154.50 155.50 148.50 148.50 628,879 95,372,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 มิถุนายน 2565)
152.50 157.00 146.50 153.50 2,539,773 383,200,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 พฤษภาคม 2565 149.50 150.00 149.00 149.50 20,537 3,051,200
25 พฤษภาคม 2565 150.00 150.50 148.00 149.00 101,752 15,176,750
24 พฤษภาคม 2565 151.50 151.50 149.50 149.50 104,516 15,660,350
23 พฤษภาคม 2565 149.50 151.50 148.00 151.50 156,517 23,458,950
20 พฤษภาคม 2565 149.00 150.00 149.00 149.50 34,200 5,106,850
19 พฤษภาคม 2565 148.50 149.50 148.50 148.50 100,400 14,953,650
18 พฤษภาคม 2565 149.50 150.00 148.50 150.00 95,000 14,167,250
17 พฤษภาคม 2565 147.00 150.00 147.00 150.00 120,400 17,908,100
13 พฤษภาคม 2565 149.50 149.50 147.00 147.50 115,800 17,076,700
12 พฤษภาคม 2565 149.00 150.00 147.50 150.00 114,600 17,014,950
11 พฤษภาคม 2565 150.00 150.00 148.50 150.00 45,200 6,752,450
10 พฤษภาคม 2565 149.50 150.50 146.50 150.50 283,700 42,103,750

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น