เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 20 เมษายน 2565 ถึง 09 พฤษภาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565)
154.50 155.50 148.50 148.50 628,879 95,372,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 มิถุนายน 2565)
152.50 157.00 146.50 153.50 2,539,773 383,200,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 พฤษภาคม 2565 151.00 151.00 149.50 150.00 125,700 18,868,850
06 พฤษภาคม 2565 150.50 151.00 150.00 151.00 69,300 10,424,250
05 พฤษภาคม 2565 151.50 152.00 150.50 151.00 43,400 6,569,450
03 พฤษภาคม 2565 152.50 152.50 150.50 150.50 103,800 15,673,100
29 เมษายน 2565 151.50 153.00 151.00 152.00 114,600 17,443,900
28 เมษายน 2565 149.50 151.50 149.50 151.00 69,800 10,499,600
27 เมษายน 2565 150.50 150.50 149.50 149.50 151,100 22,632,600
26 เมษายน 2565 151.00 152.00 150.00 151.00 211,600 31,905,600
25 เมษายน 2565 152.00 152.50 151.50 151.50 66,300 10,070,050
22 เมษายน 2565 153.00 153.00 152.00 152.00 100,000 15,217,500
21 เมษายน 2565 152.50 153.00 151.50 152.50 144,600 21,997,450
20 เมษายน 2565 153.00 153.00 152.00 152.50 82,300 12,547,050

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น